Afwijking wekelijkse rustdag / verplichte sluitingsuren

Openingsuren en wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan de wet van 10 november 2006 en latere wijzigingen die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag opleggen.

Voor wie?

 • Alle kleinhandelaars:
  buurtwinkels, supermarkten, bakkers, slagers, bloemenwinkels, apothekers, kledingzaken, nachtwinkels, meubelzaken,...
 • Privaat bureaus voor telecommunicatie:
  belwinkels, phone shops,... 

Niet van toepassing op:

 • verkoop van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen
 • diensten, incl. horeca, gokkantoren en speelautomatenhallen
 • automatenshops
 • groothandelszaken met uitsluitend verkoop aan handelaars
 • ambulante handelaars
 • webshops

Wettelijke sluitingsuren

- Kleinhandel

Vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan Vóór 5 uur en na 21 uur 
 Alle andere dagen Vóór 5 uur en na 20 uur

- Nachtwinkels

Voor nachtwinkels gelden de wettelijke sluitingsuren van 7 uur tot 18 uur. 

- Privébureau voor telecommunicatie

Voor privébureaus voor telecommunicatie gelden de wettelijke sluitingsuren van 20 uur tot 5 uur. 

Wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag.

Indien hij de wekelijkse rustdag niet op zondag neemt, moet de handelaar deze sluitingsdag met het aanvangsuur op een zichtbare plaats (etalage van de winkel/inkomdeur) kenbaar maken.

Algemene regels

 • Op de wekelijkse rustdag is het verboden voor de handelaar om:
 • de consument toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
 • rechtstreekse verkoop van producten toe te staan
 • leveringen aan huis uit te voeren
 • De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, vanaf 5 uur 's ochtends of vanaf 13 uur 's middags
 • Indien de rustdag voor een wettelijke feestdag valt, mag de handelaar de rustdag verplaatsen naar de dag volgend op de feestdag
 • de handelaar moet een eventuele verschuiving van de rustdag niet melden aan de stad
 • de handelaar is vrij om te beslissen, hij is m.a.w. niet verplicht de rustdag te verplaatsen
 • een kleinhandelszaak mag open zijn op een wettelijke feestdag op voorwaarde dat deze dag niet samenvalt met de wekelijkse rustdag

Wijzigen wekelijkse rustdag?

De keuze van wekelijkse rustdag moet minimum 6 maanden worden aangehouden. Daarna kan de handelaar eventueel een andere rustdag kiezen, maar ook dan moet hij die keuze minimaal 6 maanden aanhouden. Dit geldt eveneens voor startende ondernemers.

Afwijkingen op wekelijkse rustdag en openingsuren

Afwijkingen per gemeente

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
 • de afwijkingen m.b.t. wekelijkse rustdag mogen max. 15 weken/jaar bedragen
 • de afwijkingen m.b.t. openingsuren mogen max. 15 kalenderdagen/jaar bedragen
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden.

Afwijkingen Bonheiden 2024

Het college van burgemeester en schepenen stelde voor 2024 een aantal afwijkingsperiodes vast voor het hele grondgebied van gemeente Bonheiden. De resterende afwijkingen werden per zone toegestaan ter gelegenheid van braderijen, evenementen of bijzondere aanvragen. 

Overzicht afwijkingen 2024:

Solden 02/01/2024 t.e.m. 09/01/2024
Valentijn  12/02/2024 t.e.m. 18/02/2024
Pasen 25/03/2024 t.e.m. 31/03/2024
Lentemarkt  22/04/2024 t.e.m. 28/04/2024
OLH Hemelvaart  06/05/2024 t.e.m. 12/05/2024
Solden  28/06/2024 t.e.m. 04/07/2024
Weekend van de klant  01/10/2024 t.e.m. 17/10/2024
Allerheiligen  28/10/2024 t.e.m. 03/11/2024
Sinterklaas  04/12/2024 t.e.m. 10/12/2024
Eindejaarsperiode 11/12/2024 t.e.m. 02/01/2025

Afwijkingen Bonheiden 2024

Een aanvraag tot het verkrijgen van een afwijking op de wekelijkse rustdag en openingsuren bezorg je via het online aanvraagformulier