Jozefien Mombaerts & Johan Heldenbergh

In 'GIJ ZIJT HET' voeren Jozefien Mombaerts en Johan Heldenbergh een filosofisch, politiek gesprek over liefhebben in wat wetenschap­pers 'de eenzaamste eeuw' noemen. Ze vragen zich luidop af of het ons niet afgeleerd wordt om liefdevol in verbinding te gaan met elkaar. Eenzame mensen consumeren nu eenmaal meer en beter. Wat is het alternatief voor Tinder en 'Blind getrouwd'? Tegelijk is de voorstelling een lichamelijke poging om, pijnlijk genereus, een onbewuste, passionele kwetsbaarheid te tonen.“Zou u meer liefhebben en meer lijden, of minder liefhebben en minder lijden? Dat is, denk ik, uiteindelijk de enige vraag”'GIJ ZIJT HET' is een pleidooi voor de irrationele liefde, voor het grenzeloze liefhebben tegenover de efficiënte zoektocht naar de meest doeltreffende relatie. Worden we in ons liefhebben geleid door de maatschappij waarin we leven? Hoe cultureel bepaald is liefde? Moeten we opnieuw leren liefhebben?


Jozefien Mombaerts maakte naar eigen zeggen tot hiertoe 'theater ergens in de marge'. Zoekend naar de artistieke taal die ze wil spreken, komt ze uit bij een intuïtieve manier van wer­ken en probeert ze telkens de kwetsbaarheden van de mens bloot te leggen. Theater als medium dat onderzoekt, bevraagt, troost, en verbindt. Haar debuutvoorstelling 'Een Pleidooi voor Zelfmoord' werd een kwetsbare monoloog die het taboe rond zelfdoding aangaat en kreeg mooie reacties van pers en publiek.


Met 'GIJ ZIJT HET' is Jozefien toe aan haar tweede professionele productie en vroeg ze haar liefdespartner Johan Heldenbergh (o.a. Massis the Musical, The Broken Circle Breakdown, MARX,…) om naast haar op scène te staan en mee te werken aan het (tekst)materiaal. Ze laten zich op de scène ook versterken door live muzikant Joeri Cnaepelinckx.


Tekst en spel: Jozefien Mombaerts & Johan Heldenbergh / Muziek: Joeri Cnaepelinckx / Concept: Jozefien Mombaerts / Licht en geluid: Diederick De Cock / Fotografie: Ilse Philips / Lichtontwerp: Gilles Polak / Scènebeelden: Maaike Buys / Stage techniek: Bert Toulet / Vormgeving folder 36 regels: Kaat Flamey / In samenwerking met: NTGent / Met dank aan: De Grote Post, Theater Zuidpool, De Auteurs, Yves Degryse & Barbara Raes, Bert & Carine, Karlo & Els en Tine

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 18,00
Vriendenprijs - 16,00 euro

Reservatie

Organisatie

Kiwanis Universus

Filter op categorie