Hatha Yoga

Hatha yoga is een actieve yoga-vorm waaruit meeste vertakkingen zijn voortgevloeid.

Als yoga-leerkracht probeer ik een toegankelijke veilige ruimte te scheppen waarin iedereen welkom is zonder zich onzeker te voelen over zijn fysieke fitness of lenigheid. We moedigen elkaar aan in plaats ons met elkaar te vergelijken.

Het plezier van Yoga zit voor mij in het samen bewegen, elk op zijn niveau, en het samen ontdekken wat ons rust geeft met ruimte voor dialoog en zelf-expressie.

De focus bij Into Flow ligt op eigen ervaring en bewustwording van je lichaam en ademhaling, niet op spirituele idee├źn.
Zelf probeer ik er op te letten dat elke claim die ik maak wetenschappelijk onderbouwd is en doe mijn best de medische achtergrond te begrijpen en over te brengen.

Ook absolute beginners zijn welkom!

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 13,00
10-beurtenkaart - 115,00 euro

Reservatie

Filter op categorie