Aanvraag vastgoedinformatie voor erkende makelaars en notariskantoren

Bonheiden zal op maandag 2 oktober 2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik nemen. Het zal mogelijk zijn om op die dag vanaf 9u uw aanvraag te doen.

Hou er dus rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. U kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten en steden het platform verplicht gebruiken.

Voor u als erkend vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf die datum enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf de startdatum toch op de oude manier (webloket/emailadres) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier afgehandeld worden.

Wat wijzigt er?

  • de gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door RealSmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente den CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
  • Het gemeentelijke retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl € 75,00 per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
  • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
  • het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers 'urgent' te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per email te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het zal niet mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor de inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinfo@bonheiden.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.