Maatregelen omtrent aanplakking

Om de campagne voor de komende verkiezingen van 26 mei goed te laten verlopen, heeft de gouverneur van Antwerpen, mede op verzoek van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, een aantal maatregelen getroffen.

Het besluit verbiedt alle nachtelijke aanplakkingen, alsook ieder nachtelijk vervoer van verkiezingsmateriaal en van voorwerpen die de openbare veiligheid in het gedrang brengen en dit tot en met de verkiezingsdag om 16 u.

De bedoeling is de openbare wegen en gebouwen, alsmede de privé-goederen te vrijwaren van beschadigingen en te voorkomen dat groepen tegenstanders 's nachts in een handgemeen zouden betrokken geraken.

Dit reglement sluit aan bij de wet van 29 juli 1934, die privé-milities verbiedt evenals het vervoer van voorwerpen die gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid tijdens vergaderingen en betogingen.

Meer informatie over de huidige verkiezingen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.