Aanpassing verkeerslichten Dorp

Het gemeentebestuur wil tijdens minder drukke perioden de doorstroming van het verkeer in het centrum van Bonheiden faciliteren.

Veel burgers toonden zich de voorbije maanden vragende partij voor een dergelijke aanpassing. Het bestuur deelt hun bezorgdheid inzake mobiliteit en gezonde lucht.

Daarom zullen de verkeerslichten vanaf vrijdag 15 maart telkens tussen 22 en 6 u. op oranje knipperlicht overschakelen. Concreet gaat het over de verkeerslichten in het centrum van Bonheiden en op het kruispunt Dorp-Muizensteenweg.

Deze regeling wordt al een tijdje toegepast op de verkeerslichten aan de oversteekplaats ter hoogte van de GEKKO school.

Enerzijds zorgt de nieuwe regeling voor een vlottere doorstroming. Anderzijds zal deze aanpassing een positief effect hebben op de luchtkwaliteit door een verminderd remmen, stilstaan en opnieuw optrekken.

donderdag 14 maart 2019 9.23 u.