Aanpassing ontwerp Stationsplein

Aan het studiebureau werd gevraagd om het oorspronkelijk ontwerp van het Stationsplein te herbekijken, met de bedoeling er een groener plein van te maken en extra parkeerplaatsen te voorzien voor de handelaars.

Het wordt een aangename plek om te vertoeven, met veel planten en bomen. Om daar meer plaats voor te maken, zullen er geen petanquebanen komen.

En er komen dus extra parkeerplaatsen. In het oorspronkelijke ontwerp waren er maar 3 voorzien, nu worden dat er 8.

Tot slot komen er op het plein twee verdiepte stukken die dienst zullen doen als wadi’s. Een wadi zorgt voor natuurlijk infiltratie in de bodem bij hevige regenval. Naast de algemene maatregelen die het gemeentebestuur al neemt om de co-uitstoot te verminderen, zijn er immers ook maatregelen nodig om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

vrijdag 22 maart 2019 11.09 u.