Aanpassing Meerjarenplan 3 2020-2025 Gemeente en OCMW

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakten de de gemeente en het OCMW een strategisch meerjarenplan. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. Dat meerjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

donderdag 23 december 2021