Aankoop heemmuseum ’t Smiske

De gemeenteraad heeft beslist om ’t Smiske aan te kopen, om zo de huisvesting van de heemkundige verenigingen en de functie van het museum te verzekeren.

Heemkring ’t Hoefyser werd opgericht op 11 februari 1965. De kring dankt zijn naam aan de oude herberg In het Hoefyser op het Frankische dorpsplein. In deze herberg werden de vergaderingen van de schepenen gehouden en verbleef de bisschop wanneer hij op kerkbezoek kwam. De oude herberg is verdwenen, maar de prachtige gevelsteen, met naam en jaartal, bleef in de gevel bewaard.

De laatste jaren heeft de heemkring zich vooral toegelegd op de studie van de plaatselijke geschiedenis. Sinds 1975 worden er in het heemmuseum ’t Smiske elk jaar thematentoonstellingen gehouden die een facet van de Rijmenamse geschiedenis uitlichten.

De gemeenteraad heeft nu beslist om heemmuseum ’t Smiske aan te kopen. Hierdoor kan de huisvesting van de heemkundige verenigingen en de functie van het heemkundig museum ook in de toekomst verzekerd blijven. Dit kan ook mogelijkheden creëren voor andere verenigingen uit Bonheiden. De aankoop zal € 345.000 bedragen.

dinsdag 26 juni 2018 12.30 u.