2820vraagt: 'Meer vrouw op straat': Yvonne Dewinterstraat

Het gemeentebestuur Bonheiden zet graag sterk in op participatie. Vlakbij het kruispunt Weynesbaan/Plasstraat wordt een nieuwe verkaveling aangelegd. In het kader van de actie #MeerVrouwOpStraat van Sofie Lemaire (VRT/Canvas) kon je de straatnaam van deze nieuwe verkaveling mee bepalen!

Via het participatieplatform 2820vraagt kon je een voorstel voor een straatnaam indienen. Het college van burgemeester en schepenen nomineerde alle ingediende voorstellen die voldeden aan de voorwaarden. Maar liefst 13 vrouwennamen gingen naar de stemronde! Via 2820vraagt kon je stemmen voor de straatnaam van jouw keuze.

En u heeft gekozen! Maar liefst 261 stemmen van inwoners van Bonheiden-Rijmenam werden geregistreerd. Aangezien het verschil tussen de score van Ankie Van Dievel en Yvonne Dewinter minder dan vijf punten bedroeg, lag de eindbeslissing bij het College van Burgemeester en Schepenen. Zij kozen uiteindelijk voor 'Yvonne Dewinter', de naam die ook de meeste stemmen kreeg via 2820vraagt. De nieuwe verkaveling zal naar deze vrouw worden genoemd.

Yvonne Dewinter gaf les in de jongensschool op de Mart, vlakbij de nieuwe verkaveling. Ze heeft jaren in het schoolhuis gewoond. Ze was een graag geziene leerkracht, die voeling had met de noden van de leerlingen en de mensen van de Mart.

De plechtige inhuldiging van de straat zal gebeuren wanneer de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dit toelaten.

vrijdag 5 juni 2020 8.30 u.