20231025 Videoverslag Gemeenteraad 25 oktober 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad       
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 27/09/2023: Goedkeuring 00:00 00:24  
2 Financiën - Bestek "Aangaan van een lening, dienstjaar 2023": Goedkeuring 00:25 00:48  
3 Financiën - Retributiereglement met betrekking tot de kleuteropvang met kwaliteitslabel De Wiebelboom 2020-2025: Aanpassing 00:49 01:18  
4 Patrimonium - Akte grondafstand Boeimeerstraat: Goedkeuring 01:19 01:31  
5 Patrimonium - Akte grondafstand Vijverstein: Goedkeuring 01:32 01:45  
6 Mobiliteit - Huishoudelijk reglement mobiliteitsraad: Bekrachtiging 01:46 24:34  
7 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Bibliotheek – Collectie-uitbreiding jeugd 2024-2026' en wijze van gunning: Vaststelling 24:35 24:59  
8 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Bibliotheek – Collectie-uitbreiding volwassenen 2024-2026' en wijze van gunning: Vaststelling 25:00 25:19  
9 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Aanstelling architect voor renovatie toren van Sint-Martinuskerk' en wijze van gunning: Vaststelling 25:20 25:40  
10 Kinderopvang - Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst kleuteropvang met kwaliteitslabel De Wiebelboom: Wijziging 25:41 26:02  
11 Lokale economie - Gemeentelijk reglement 'Verwelkoming nieuwe ondernemers': Goedkeuring 26:03 26:19  
12 EVA Berentrode - Actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst EVA vzw Berentrode - gemeente Bonheiden: Goedkeuring 26:20 26:47  
13 Varia: Stavaza Yves Goovaerts 26:48 29:52  
14 Varia: Stavaza Mobiliteitssituatie Dorp 29:53 54:35  
15 Varia: Trajectcontroles /zone 30 54:36 01:02:07  
16 Varia: Zone 30 01:02:08 01:06:19  
17 Varia: Hoogspanningscabine Wiebelboom 01:06:20 01:06:59  
18 Varia: Parkeerplaatsen wegnemen i.h.k.v.zichtbaarheid 01:07:00 01:08:30  
19 Varia: Rijmenamseweg – reflectoren aan paaltjes 01:08:31 01:10:02  
20 Varia: Parking kerplein 01:10:03 01:11:10  
21 Varia: Opmaak visie openbaar groen 01:11:11 01:19:49  
22 Varia: Berg zand Weynesbaan 01:19:50 01:22:08  
23 Varia: Sportclubs sponsering 01:22:09 01:23:41  
24 Varia: Lentemarkt hondenkermis 01:23:42 01:26:29  
25 Varia: Sport opvolging schepen van sport 01:26:30 01:28:46