20230927 Videoverslag Gemeenteraad 27 september 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad       
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 30/08/2023: Goedkeuring 00:00 00:12  
2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting IVAREM door Mieke Van den Brande: Kennisneming 00:13 04:33  
3 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting PIDPA door Mieke Van den Brande: Kennisneming 04:34 19:02  
4 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting CIPAL door Bart Vanmarcke: Kennisneming 19:03 21:59  
5 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting TMVS/CREAT/FARYS door Eddy Michiels: Kennisneming 22:00 23:17  
6 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting IGEMO door Pascal Vercammen: Kennisneming 23:18 27:20  
7 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting IVERLEK door Pascal Vercammen: Kennisneming 27:21 27:44  
8 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Toelichting PONTES door Luc De Weerdt: Kennisneming 27:45 29:56  
9 Intergemeentelijke samenwerking – Statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging CIPAL: Standpuntbepaling 29:57 33:19  
10 Intergemeentelijke samenwerking – Afvaardiging in de organen van woonmaatschappij Woonstroom BV: Aanduiding 33:20 41:59  
11 Gemeenteraad – Beslissing gouverneur van Antwerpen houdende de klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van 21/06/2023 i.v.m. aanpassingen in aanvullend verkeersreglement (1): Kennisneming 42:00 42:32  
12 Gemeenteraad – Beslissing gouverneur van Antwerpen houdende de klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van 21/06/2023 i.v.m. aanpassingen in aanvullend verkeersreglement (2): Kennisneming 42:33 42:50  
13 Financiën – Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2022 AGBPB: Kennisneming 42:51 43:05  
14 Openbaar domein/Omgeving – Gedeeltelijke wijziging en opheffing rooilijn omleidingsweg Putsesteenweg i.h.k.v. omgevingsproject OMV 2022099045 ‘Regularisatie van de doortrekking van R6 – Ring rond Mechelen’ (2023/108): Goedkeuring 43:06 47:14  
15 Leefmilieu – Beheersoverdracht IVAREM voor de inzameling en verwerking van GFT-afval: Goedkeuring 47:15 47:35  
16 Leefmilieu – Herziening subsidiereglement Klimaatbudget: Vaststelling 47:36 48:00  
17 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht “Raamovereenkomst betreft het onderhoud & inspectie van de technische installaties van de gebouwen van Bonheiden” en de wijze van gunning: Vaststelling  48:01 51:20  
18 Overheidsopdrachten – Voorwaarden voor de overheidsopdracht “Herstellen en verhogen kerkmuur Sint-Martinus” en de wijze van gunning: Vaststelling 51:21 53:21  
19 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Opmaak, druk en levering van het gemeentelijk informatieblad 2024-2025’ en wijze van gunning: Vaststelling 53:22 53:40  
20 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht “Buitenaanleg sportkeet” en wijze van gunning: Vaststelling 53:41 01:01:45  
21 Begraafplaatsen – Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging: Aanpassing 01:01:46 01:05:00  
22 Varia: Stand van zaken door schepen Yves Goovaerts: Sint-Martinus, sportkeet, dak van de kerk Dorp en De Splinter 01:05:01 01:12:45  
23 Varia: Stand van zaken door schepen Mieke Van den Brande: dossiers omgeving 01:12:46 01:24:16  
24 Varia: Vraag tot aanpassing van het Bovenlokaal Fusioneel Fietsroutenetwerk 01:22:10 01:29:10  
25 Varia: Asfaltering Waterweg (overstromingsdijk) 01:29:11 01:34:59  
26 Varia: Oversteek Regenboogbrug 01:35:00 01:37:07  
27 Varia: Fietsleasesysteem 01:37:08 01:39:27  
28 Varia: Vellen van bomen 01:39:28 01:44:55  
29 Varia: Herstelling brug Stuivenbergstraat 01:44:56 01:45:46  
30 Varia: Communicatie alternatieve ruitersroute Krankhoevebos 01:45:47 01:48:41  
31 Varia: Belijning straten en verkeersborden wegomleidingen 01:48:42 01:53:10  
32 Varia: Doortocht Bonheiden - mobiliteitsplan 01:53:11 01:56:54  
33 Varia: Belijning fietsstraten 01:56:55 01:59:50  
34 Varia: Veilige schoolfietsroutes en sluipverkeer 01:59:51 02:04:08  
35 Varia: Bijkomende signalisatie bij oversteekplaatsen zonder verkeerslichten 02:04:09 02:09:05  
36 Varia: Percelen voor inrichting open ruimtes 02:09:06 02:13:40  
37 Varia: Strategisch project 02:13:41 02:17:01  
38 Varia: Acties in het kader van gezonde gemeente bij jeugd- en sportclubs 02:17:02 02:18:45  
39 Varia: Gebruik van weides voor paarden  02:18:46 02:21:50