20230927 Videoverslag Raad Maatschappelijk Welzijn 27 september 2023

Nr Raad voormaatschappelijk welzijn Begint Stopt  
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 30/08/2023: Goedkeuring 00:00 00:32  
2 Financiën – Tarief verkoop van cupcakes t.v.v. Stichting Alzheimer: Goedkeuring 00:32 01:27  
3 Mobiliteit – Samenwerkingsovereenkomst DAV Rolkar Rivierenland: Goedkeuring 01:28 02:03  
4 Varia: Stand van zaken door Hilde Schueremans m.b.t. de fietsbib. 02:03 03:02