20230621 Videoverslag Gemeenteraad 21 juni 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad       
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 31/05/2023: Goedkeuring 00:00 01:19  
2 Gemeenteraad – Ontslag gemeenteraadslid: Kennisneming 01:28 01:49  
3 Gemeenteraad – Afstand van mandaat als gemeenteraadslid: Kennisneming 01:50 02:04  
4 Gemeenteraad – Installatie opvolger als gemeenteraadslid: Goedkeuring 02:05 04:39  
5 Gemeenteraad – Rangorde gemeenteraadsleden: Vaststelling 04:40 05:49  
6 Gemeenteraad – Wijziging nominatieve samenstelling gemeenteraadscommissies: Kennisneming 05:50 09:08  
7 Gemeenteraad – Beslissing gouverneur van Antwerpen houdende de klacht tegen de besluiten van de gemeenteraad van 29/03/2023: Kennisneming 09:09 09:55  
8 Gemeenteraad – Wijziging fractieleider: Kennisneming 09:56 10:18  
9 Financiën – Rekening 2022 Kerkfabriek Sint-Martinus: Advies 10:19 10:40  
10 Financiën – Rekening 2022 Kerkfabriek Sint-Ludwina: Advies 10:44 10:54  
11 Financiën – Retributiereglement op onderhoud graven 2020-2025: Aanpassing 10:55 11:14  
12 Leefmilieu – Ondertekening Lokaal Energie en KlimaatPact 2.1: Standpuntbepaling 11:15 15:29  
13 Leefmilieu – Bijkomende gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties i.h.k.v. project handhaving zwerfvuil OVAM: Aanstelling 15:30 15:58  
14 Leefmilieu – Inkanteling gemeentelijke bakfiets binnen Dégage-vloot: Goedkeuring 15:59 16:19  
15 Patrimonium – Akte grondafstand verkaverling Peulisbaan 81 en 83: Goedkeuring 16:20 16:38  
16 Patrimonium – Akte aankoop inneming nr. 1 Weynesbaan: Goedkeuring 16:39 17:29  
17 Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement: Aanpassingen 17:30 53:39  
18 Verzoekschrift gemeenteraad Bonheiden i.v.m. knip Oude Kasteellaan: Standpuntbepaling 53:40 1:11:49  
19 Mobiliteit – Voorlopig ontwerp regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Mechelen en ontwerp plan-MER:: Adviesaanvraag 1:11:50 1:28:35  
20 Mobiliteit – Samenstelling mobiliteitsraad: Kennisgeving 1:28:36 1:29:38  
21 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht “Asfalteringswerken dienstjaar 2023 “ en wijze van gunning: Vaststelling 1:29:39 1:31:48  
22 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht “ Bestek Boomverzorging Bonheiden “ en wijze van gunning: Vaststelling 1:31:49 1:40:26  
23 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht “ Leerlingenvervoer 2023 -2024 “ en wijze van gunning: Vaststelling 1:40:27 1:40:46  
24 Intergemeentelijke samenwerking – Agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 28/08/2023: Standpuntbepaling 1:40:47 1:41:05  
25 Politie- Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboete voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5 ): Aanpassing 1:41:06 1:41:49  
26 Sociaal beleid – Samenwerkingsovereenkomstt over het matchingsproces in het kader van de Europa WSE oproep “ lokale partnerschappen”: Goedkeuring 1:41:50 1:42:13  
27 Varia – STAVAZA Yves 1:42:14 1:47:31  
28 Varia – Vergadering Berentrode 1:47:32 1:52:15  
29 Varia – Investering Adler 1:52:16 1:55:19  
30 Varia – Adler 1:55:20 1:59:59  
31 Varia – Waterput Berentrode 2:00:00 2:05:48  
32 Varia – Brand gemeentehuis 2:05:49 2:08:55  
33 Varia - Afscheid Karolien 2:08:56