20230531 Videoverslag Raad Maatschappelijk Welzijn 31 mei 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 26/04/2023: Goedkeuring 00:00 00:41  
2 Financiën - Rekening 2022/deel OCMW: Vaststelling 00:42 01:16  
3 Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst ketenopvang dak- en thuisloosheid welzijnsregio Boom Mechelen Lier: Goedkeuring 01:17 02:45  
4 Varia: Leefloon en VDAB 02:45 11:33  
5 Varia: Stavaza Baxbos 5 11:34 12:19  
6 Varia: Sociale woningen voorzien van zonnepanelen – project Aster 12:20 17:35