20230508 Videoverslag Gemeenteraadscommissie Patrimonium 8 mei 2023

Het gemeentehuis van Bonheiden werd in 2006 in gebruik genomen. Sindsdien zijn de noden voor het gebouw gewijzigd door maatschappelijke en organisatorische veranderingen. Zo is er een toenemend bewustzijn rond de problematiek van privacy, werken de gespecialiseerde diensten op afspraak en werden diensten en takenpakketten anders ingedeeld. Om aan deze noden tegemoet te komen wordt een binnenhuisarchitect aangesteld om de herindeling en herinrichting van het gemeentehuis te onderzoeken.

Daarnaast wordt in deze opdracht ook onderzocht hoe de algemene sociale diensten en het administratieve gedeelte van de thuisdiensten geïntegreerd kunnen worden in het gemeentehuis. Dit om een nog meer doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW te promoten.

De herinrichting van het gemeentehuis is de laatste stap in het project dienstverlening dat aan het begin van deze legislatuur werd opgestart. Binnen dit project werden al verschillende stappen gezet om de dienstverlening van het gemeentehuis te verbeteren:

  • De doorlopende digitalisering van de dienstverlening
  • De invoering van werken op afspraak voor de gespecialiseerde diensten
  • De optimalisering van de openingsuren
  • De integratie van een klantgeleidingssysteem
  • De opstart van een snelloket, ge├»ntegreerd in de onthaalbalie
  • De vernieuwing van de telefooncentrale