20230426 Videoverslag Gemeenteraad 26 april 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad Deel 1      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 29/03/2023: Goedkeuring 00:00:00 00:00:22  
2 Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Kennisneming 00:00:23 00:00:38  
3 Financiën - Retributiereglement deelname duurzame energie- en mobiliteitsmarkt 2023- 2025: Vaststelling 00:00:39 00:07:23  
4 Openbaar domein/Omgeving - Niet realiseren van de buurtweg ter hoogte van het kruispunt Bruinbeekstraat - Oude Baan: Standpuntbepaling 00:07:24 00:11:34  
5 Leefmilieu - GAS-vaststellers openbare netheid IVAREM: Aanstelling 00:11:35 00:11:59  
6 Natuur - Deelname strategisch project ORIOM 3.0: Goedkeuring 00:12:00 00:14:20  
7 Natuur - Bosuitbreidingstraject i.s.m. Bosgroep Antwerpse Gordel - Samenwerkingsovereenkomst: Goedkeuring 00:14:50 00:42:44  
8 Patrimonium - Akte grondafstand Mechelsbroekstraat: Goedkeuring 00:42:45 00:43:02  
9 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Aanbrengen wegmarkeringen fietsvriendelijke straten' en wijze van gunning: Vaststelling 00:43:03 02:03:55  
10 Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Ramen lappen gebouwen 2023-2027' en wijze van gunning: Vaststelling 02:03:56 02:07:17  
11 Overheidsopdrachten - Overeenkomst ter vestiging van een recht van opstal voor de cabine van Fiberklaar in Bareelveld: Goedkeuring 02:07:18 02:07:52  
12 Bibliotheek - Toekenning opbrengst boekenverkoop bibliotheek najaar 2022 aan goed doel: Goedkeuring 02:07:53 02:08:11  
13 Onderwijs - Algemeen kader van de aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs: Vaststelling 02:08:12 02:08:35  
14 Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding afgevaardigde raad van bestuur en algemene vergadering IGEMO: Wijziging 02:08:36 -  
15 Sociaal beleid - Vertegenwoordiging raad van bestuur Woonmaatschappij Rivierenland: Aanduiding - 02: 15 : 43  
  De gemeenteraad wordt geschorst van 20.27 u. tot 21.51 u. voor het natellen van de stemmen.      
  Gemeenteraad Deel 2      
1 Stemming en goedkeuring: Natuur - Deelname strategisch project ORIOM 3.0: Goedkeuring 00:00:00 00:00:59  
2 Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding afgevaardigde raad van bestuur en algemene vergadering IGEMO: Wijziging 00:01:00 -  
3 Sociaal beleid - Vertegenwoordiging raad van bestuur Woonmaatschappij Rivierenland: Aanduiding - 00:05:30  
4 Welzijn - Motie oproep vrijlating van Olivier Vandecasteele: Goedkeuring 00:05:31 00:06:00  
5 Varia - Toelichting door schepen Yves Goovaerts 00:06:06 00:12:05  
6 Varia (GROEN) - RUP Bonheiden centrum, Dijledonk - Meurop 00:12:06 00:14:29  
7 Varia (N-VA) - Papier en kartoncontainers 00:14:30 00:18:23  
8 Varia (GROEN) - Mobiliteitsraad 00:18:24 00:19:30  
10 Varia: Gemeenteraadscommissie en bewonersvergaderingen m.b.t. doortocht dorp en trajectcontroles 00:19:31 00:20:38  
11 Varia (Gemeenteraadslid Withaegels) – Vraag m.b.t. klacht mandaten 00:20:40 00:25:16  
12 Varia: (GROEN) - Beheersplan Krankhoevebos - ruitersroute 00:25:17 00:27:39  
13 Varia: (GROEN) - Beroep m.b.t. Matadilaan – Oude Kasteellaan 00:27:40  00:28:29  
14 Varia (Gemeenteraadslid Withaegels) - Straatmeubilair 00:28:30 00:31:41  
  De openbare zitting van de gemeenteraad wordt afgesloten om 23.22 u. en wordt gevolgd door een besloten zitting tot 23.29 u.