20230301 Videoverslag Gemeenteraad 1 maart 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 25/01/2023: Goedkeuring 00:00 00:10  
2 Mandatarissen - Verhindering burgemeester: kennisneming 01:57 02:10  
3 Financiën - Beheersplan kerk Sint-Martinus: goedkeuring 02:11 14:16  
4 Financiën – Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhande materialen 2020-2025: Aanpassing 14:17 15:01  
5 Financiën – Lijst nominatieve subsidies 2022-2025: aanpassing 15:02 15:23  
6 Openbaar domein/Omgeving – Gedeeltelijke wijziging gemeentelijk rooilijnplan Schoolstraat en opheffing buurtweg i.h.k.v. omgevingsproject OMV 2022160059 ‘woonproject Schoolstraat’ (2022/290): Goedkeuring 15:24    
7 Openbaar domein/Omgeving – Zaak der wegen – Aanleg, wijziging en opheffing van de gemeenteweg in het kader van het omgevingsproject OMV 2022160090 ‘woonproject Schoolstraat’ (2022/290): Goedkeuring   25:38  
8 Omgeving – Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en nota m.b.t. het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bonheiden: Advies 25:39 26:33  
9 Leefmilieu – LEKP-rapportage 2022: Kennisneming 26:34 30:02  
10 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Zaal Sint Martinus – Levering meubilair’ en wijze van gunning: Vaststelling 30:03 32:01  
11 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Maaien wegbermen 2023’ en wijze van gunning: Vaststelling 32:02 39:19  
12 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Vegen van straten’ en wijze van gunning: Vaststelling 39:20 46:39  
13 Overheidsopdrachten – Toetreding tot opdrachtencentrale van de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer voor ijkingen, conformiteitskeuringen en periodieke keuringen van handhavingsinstallaties: Akkoord 46:40 47:13  
14 Personeel – Gemeenschappelijk organogram: Wijziging 47:14 47:39  
15 Onderwijs – Schoolreglement Gekko en GEBO: Wijziging 47:40 47:58  
16 Sociaal beleid – Afsprakennota i.h.k.v. het project Samen Digitaal: Goedkeuring 47:59 48:06  
17 Bijdrage uit het gemeentelijke noodfonds voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië 48:07 01:09:24  
18 Gratis waterscan voor bedrijven 01:09:25 01:12:19  
19 Varia - Yves – Stavaza 01:12:20 01:16:00  
20 Varia – Jan – Fusieverhaal 01:16:01 01:22:02  
21 Varia – Guide – Weyneshof 01:22:03 01:24:12  
22 Varia – Jan – Eisenhouwerlaan 01:24:13 01:29:29  
23 Varia – Pascal – Hernieuwbare energie en duurzaamheid in Bonheiden 01:29:30 01:36:29  
24 Varia – Wim – Eisenhouwerlaan/Matadilaan 01:36:30 01:45:19  
25 Varia – Barbara – Terreinen KV Bonheiden 01:45:20 01:46:39  
26 Varia – Vlaams kampioenschap tegelwippen 01:46:40 01:49:45  
27 Varia – Annick – Mobiliteitsraad - doortocht dorp 01:49:46 01:52:09  
28 Varia – Barbara – Houthaksel – bodembedekkers 01:52:10 01:54:26  
29 Varia – Barbara – groenzoeker 01:54:27 01:55:14  
30 Varia – Annick – Domein Zellaer 01:55:15