20230118 Videoverslag Gemeenteraadscommissie milieu 18 januari 2023

Natuur- en erfgoedbeheerplan Vallei van de Bruine Beek

De vallei van de Bruine Beek is één van de meest waardevolle landschappen in Vlaanderen en een gebied met een rijke geschiedenis en grote natuurwaarden. De gemeente Bonheiden wil dit unieke karakter koesteren, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Daarom heeft IGEMO in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Bosgroep Antwerpse Gordel en Regionaal Landschap Rivierenland een ge├»ntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan opgemaakt voor de Vallei van de Bruine Beek. Het ge├»ntegreerde beheerplan bevat een gebiedsgerichte beheervisie voor de komende 24 jaar, met bijhorende doelstellingen en concrete beheermaatregelen op korte en lange termijn.

Tijdens deze gemeenteraadscommissie beantwoordde IGEMO eventuele vragen over dit beheerplan.