20221214 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 14 december 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 30/11/2022: goedkeuring 00:00 00:53  
2 Financiën - Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4/Deel OCMW: Vaststelling 00:54 02:15  
3 Financiën - Lijst nominatieve subsidies 2022-2025: Goedkeuring 02:16 02:56  
4 Varia - Stavaza Baxbos 02:57