20221026 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 26 oktober 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Notulen vergadering 28/09/2022: goedkeuring 00.00 00.49  
2 Overheidsopdrachten - Machtiging aan de gemeente om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden voor de overheidsopdracht "Opmaak en drukken gemeentelijk drukwerk 2023-2024: akkoord. 00.50 01.19  
3 Sociaal beleid gebruikmaken van systeem "Minimale levering voor aardgas en exclusief nachttarief winter 2022-2023: principiële goedkeuring. 01.20 01.59  
4 Klachtenbehandeling - algemeen reglement: goedkeuring 02.00 15.19  
5 Varia: aangeplante bomen Imelda Ziekenhuis 15.20 16.39  
6 Varia: Oekraïne - update Hilde Schueremans 16.40