20220928 Videoverslag Gemeenteraad 28 september 2022

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen vergadering 31/08/2022: Goedkeuring 00.00 00.21  
2 Gemeenteraad - Zittingsverslag vergadering 31/08/2022: Goedkeuring 00.22 02.06  
3 Financiën - Budget 2023 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: Goedkeuring 02.07 03.58  
4. Financiën - Budget 2023 kerkfabriek Sint-Ludwina: akteneming 03.59    
5.

Financiën - Budget 2023 kerkfabriek Sint-Martinus: Akteneming

  04.26  
6. Oververheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Isoleren en plaatsen nieuwe dakdichting daken 2, 3 en 6 van GC 't Blikveld' en wijze van gunning: Vaststelling 04.27 10.14  
7. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht 'Realisatie van groendaken op GC 't Blikveld' en wijze van gunning: Vaststelling 10.15 11.46  
8. Overheidsopdrachten - Verlenen recht van opstal voor plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: Goedkeuring 11.47 11.59  
9. Leefmilieu - Addendum samenwerkingsovereenkomst project Tuinrangers: Goedkeuring 12.00 12.32  
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Procedure en beoordelingscriteria opportuniteitsadvies: Goedkeuring 12.33 12.53  
11. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 10/10/2022: Goedkeuring 12.54 13.25  
12. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Krankhoeve - Uitbreiding samenwerkingsovereenkomst EVA vzw Krankhoeve - lokaal bestuur Bonheiden met feestzaal Sint-Martinus: Goedkeuring 13.26 13.50  
13. Vlaanderen wil van elk huis een warmtescan. Bonheiden ook 13.51 24.42  
14. Varia: Toelichting schepen Yves Govaerts: stand van zaken – gebouwen en rioleringen 24.43 29.31  
15. Varia: Stand van zaken – bevraging fusie 29.32 30.25  
16. Varia: Trajectcontroles 30.26 37.24  
17. Varia: Onduidelijke snelheidsregimes 37.25 41.29  
18. Varia: Stand van zaken – beschadiging dak Kranske 41.30 42.02  
19. Varia: Verkeerssituatie Targent 42.03 47.44  
20. Varia: Alternatief voor kerstboomverbranding 47.45 48.49  
21. Varia: Bevoegdheid verkoop perceel grond Vijverstein 48.50 51.27  
22. Varia: Inrichtingsplan begraafplaats 51.28 55.19  
23. Varia: Kerkplein – plassen aan kant van CM-kantoor 55.20 57.02  
24. Varia: Voorstel aansluiting bij Reveil 57.03 58.22  
25. Varia: Stortplaats Oude straat nr. 70 – 90 58.23 01.01.55  
26. Varia: Naschoolse kinderopvang nieuwe formule 01.01.56 01.10.09  
27. Varia: Deontologische code – procedure klachtenbehandeling 01.10.10 01.27.00