20221026 Videoverslag Gemeenteraad 26 oktober 2022

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Notulen vergadering 28/09/2022: goedkeuring 00:00 00:18  
2 Zittingsverslag vergadering 31/08/2022: Goedkeuring 00:19 03:01  
3 Patrimonium – Akte aankoop perceel ‘ Groenstraat’: Goedkeuring 03:02 03:19  
4 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘GBEO: Blok A- vernieuwen buitenschrijnwerk’ en wijze van gunning: Vaststelling 03:20 03:40  
5 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘ Aankoop bestelwagen met kipbak’ en wijze van gunning: Vaststelling 03:41 09:37  
6 Overheidsopdrachten – Voorwaarden voor de overheidsopdracht ‘Opmaak en drukken gemeentelijk drukwerk 2023-2024’ en wijze van gunning: Vaststelling 09:38 10:00  
7 Overheidsopdrachten – Toetreding tot opdrachtencentrale van de stad Brugge voor afname van het raamcontract ‘ICT’: Akkoord 10:01 14:54  
8 Omgeving – Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC) begroting 2023: Goedkeuring 14:54 15:26  
9 Intergemeentelijke samenwerking – Afvaardiging in de organen van de interlokale vereniging scholengemeenschap Anker: Wijziging 15:27 16:55  
10 Klachtenbehandeling – Algemeen reglement klachtenbehandeling: Goedkeuring 16:56 17:47  
11 Trajectcontrole Achterdiedonken Trajectcontrole: burgers informeren 17:48 37:24  
12 Tijdelijke aanpassing van investeringstoelage aan erkende sportclubs actief op gemeentelijk eigendom 37:25 45:43  
13 Varia: Toelichting schepen Yves Govaerts: stand van zaken – gebouwen en rioleringen 45:44 47:44  
14 Varia: Verplichtingspalen Weynesbaan, fietspad te dicht tegen opritten 47:45 50:39  
15 Varia: Verzakking Mechelsesteenweg ->6d scanners – Yves Govaerts is hier mee bezig 50:40 52:42  
16 Varia: Parking Zellaer, afbeakening parkeerplaatsen, signalisatie 52:43 55:52  
17 Varia: Kerkhofmuur 55:53 56:49  
18 Varia: Fietsvriendelijke route over bruggen, signalisatie, bewegwijzering 56:50 58:34  
19 Varia: Stand van zaken: Waversesteenweg 58:35 01:00:45  
20 Varia: Stand van zaken: verkapping Krankse kapot 01:00:46 01:02:35  
21 Varia: Brandveiligheid openbare gebouwen 01:02:36 01:11:33  
22 Varia: Brandregime: doven van verlichting 01:11:33 01:15:32  
23 Varia: Spaghettidag voor Kom op tegen kanker 01:15:33 01:17:00