20220223 Videoverslag Gemeenteraad en Raad maatschappelijk welzijn 23 februari 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

  Raad voor maatschappelijk welzijn    
1 Goedkeuring notulen 00.00.10 00.02.38
2 Visienota "Sociaal wonen" 00.02.40 00.16.10
  VARIAPUNTEN    
  Huis van het Kind - betrokkenheid gemeenteraadsleden 00.16.25 00.21.30
 

Mantelzorgpremie

00.21.45

00.32.20

  Gemeenteraad    
1 Goedkeuring notulen 00.32.38 00.32.58
2 Toelichting bevoegdheden en taken raad en beleid PIDPA 00.33.04 00.50.05
3 Wijziging nominatieve samenstelling GR commissie 00.50.12 00.50.39
4 Aanpassing reglement contantbelasting afgifte adm. stukken 00.50.44 00.51.22
5 Overheidsopdracht aanstelling beëdigd geneesheer  00.50.24 00.51.49
6 Overheidsopdracht maaien wegberm 00.51.51 00.59.55
7 Basishemelwaterplan 00.59.59 01.17.25
8 Wijziging schoolreglement GEKKO en GeBo 01.17.35 01.17.43
9 Wijziging huishoudelijk reglement kinderopvang 01.17.50 01.19.22
  VARIAPUNTEN    
1 Vragen betreffende feestzaal Sint-Martinus 01.19.45 01.29.37
2 Achtergelaten fiets 01.29.50 01.32.28
3 Onderhoud van de trage wegen 01.32.30 01.35.12
4 Weg vrijmaken na storm + verklaring van stroompiek 01.35.35

01.40.04

5 Rioleringswerken Oude Schrieksebaan - Watermolenstraat 01.40.09 01.44.16
6 Klinkers, greppel, laadpaal Berentrode 01.44.30 01.46.44
7 Rioleringswerken Rehaegenstraat en Ottershoekstraat 01.46.50 01.50.15
8 Voorlopig verslag deskundigenonderzoek KJOC 01.50.25 01.51.55
9 Totale kostprijs project trage weg Befferdreef 01.52.40 01.55.28
10 Rioleringswerken Watermolenstaart en zijstraten 01.55.46 01.56.26
11 Communicatiebeleid 01.56.38 02.06.38
12 Kerkhofmuur Rijmenam 02.07.10 02.09.20
13 Update personeel - vacatures en pensioneringen 02.09.30 02.12.01
14 Hoppinpunten 02.12.12 02.15.27
15 Buurt informatie netwerk 02.15.50 02.20.55
16 Proefproject micro-organismen van PIDPA 02.21.02 02.22.45
17

Handhaving zwerfvuil

02.22.55

02.27.31

18 Organisatie mobiliteitsraad 02.27.35 02.29.50
19 Middelen voor losloopzones voor honden 02.30.06 02.32.10
20 Herstellingswerken asfalt Pelgrimstraat 02.32.15 02.33.25
21 Fietsgemeente van Vlaanderen 02.33.33 02.41.20
22 Onderhoud openbaar groen 02.41.25 02.46.20