2015: Noodhulp aan Nepal

Shangrila Home vzw is een tehuis voor straatkinderen in Kathmandu, Nepal. Het project werd opgericht door Inge Bracke en Paul Jacobs. Inge woonde in Nepal en is eind 1995 gestart met een opvangtehuis voor 11 straatkinderen. Inmiddels wordt Shangrila Home in Nepal geleid door Wim De Becker en zorgt het voor de opvang en/of opleiding van meer dan 100 kinderen en jongvolwassenen. Ze krijgen onderdak, eten, onderwijs en veel zorg van alle vrijwilligers ter plaatse.

Shangrila Home heeft plaatselijke medewerkers in dienst genomen om de dagelijkse werking optimaal te laten draaien. De kinderen worden begeleid door onbetaalde vrijwilligers, die enkel kost en inwoon aangeboden worden. Na de zware aardbeving van 25 april 2015 werd het gebouw van Shangrila Home onbewoonbaar en staan de ex-straatkinderen weer op straat. Ondertussen zijn 40 van hen opgevangen door een bevriende organisatie die hen tijdelijk onderdak zal geven.

De gemeente voorzag € 2500 voor de wederopbouw. Ook de GROS droeg zijn steentje bij uit hun werkingsbudget en vanuit GEBO werd er een inzameling onder de leerlingen georganiseerd.