Eerstelijnspsycholoog voor kinderen, jongeren en ouders van 1 Gezin 1 Plan

Ga je graag eens met een psycholoog praten? De eerstelijnspsychologen (ELP) van 1 Gezin 1 Plan bieden gratis psychologische hulp aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Samen met jou bekijken ze wat de hulpvraag is. 

Ze werken kortdurend, kracht- en oplossingsgericht. Als er toch meer ondersteuning nodig is zoeken ze samen met jou naar mee gepaste hulp.

Neem telefonisch contact op voor een vraag of een afspraak: 0473 12 11 26 of neem eens een kijkje op https://jeugdhulptrawant.be/1gezin1plan.php