HOME

Uittreksels en afschriften van akten (geboorte, huwelijk, overlijden)

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven.

Uittreksels en afschriften van geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten zijn verkrijgbaar op de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor uittreksels of afschriften van een overlijdensakte kan u ook terecht in de gemeente waar de overleden persoon het laatst heeft gewoond.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als zij geen afstamming vermelden. Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, voorouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.

Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van hun cliënt, kunnen akten met afstamming krijgen. Alle andere personen dienen eerst schriftelijk toestemming te krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor het laten opzoeken van stambomen.

Akten voor gebruik in het buitenland

Heeft u een akte nodig voor gebruik in het buitenland, gelieve eerst telefonisch contact op te nemen via het nummer 015 50 28 55 op per mail celburgerlijkestand@bonheiden.be 

DIGITAAL LOKET

Je kan de uittreksels en afschriften ook aanvragen via het digitaal loket met je elektronische identiteitskaart (+kaartlezer). Deze worden binnen de 3 dagen na de aanvraag per post opgestuurd!

Moest je eventueel hinder ondervinden bij het inloggen van het digitaal loket, kan je best de laatste Java versie downloaden (http://java.com/nl/download/)

 


Share
einde inhoud
printPRINT