HOME

Politie - Wijkkantoor Bonheiden

Politiezone BODUKAP - wijkwerking

De politie van Bonheiden maakt deel uit van de lokale politie en behoort tot de politiezone BODUKAP. Zij werkt voor de gemeenten BOnheiden, DUffel, St.-KAtelijne-Waver en Putte

Het politiekantoor van Bonheiden is een lokale vestiging voor de wijkwerking.

OPGELET: NIEUWE OPENINGSUREN VANAF 1 JULI 2015:
Alle voormiddagen van 9 tot 12 u.
Woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u.
Donderdagavond ook van 18 tot 20 u.
Zaterdag en zondag gesloten.

Buiten de openingsuren van het wijkkantoor Bonheiden kan u voor dringende klachten of aangiften terecht in het hoofdkantoor van de politiezone BODUKAP, Berlaarbaan 227 in Sint-Katelijne-Waver, tel. 015 56 51 00.

Paul Roggemans
is de wijkcoördinator.  Er zijn 5 wijkagenten.

Het is de bedoeling dat deze wijkagenten zoveel mogelijk contact houden met hun wijk om de noden van de bewoners te leren kennen en er een oplossing voor te zoeken. Ze vormen er de vertrouwenspersoon en de verbindingspersoon met het gemeentebestuur.

De wijkagent heeft een belangrijke functie binnen het politiekorps. Hij of zij is voor de wijkbewoners meestal het eerste aanspreekpunt van de politie. Wijkagenten hebben ook een belangrijke signaalfunctie en proberen steeds de polsslag te voelen van hetgeen er reilt en zeilt binnen hun wijk. De Lokale Politie Bodukap probeert er dan ook voor te zorgen dat de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking staat en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek hem of haar gerust aan op straat als je iets wil melden of een probleem in de wijk wil aankaarten. 

Je kan je wijkagent steeds op zijn of haar gsm bellen of een sms'je sturen. Per wijk is er een gsm-nummer. Let wel op: de wijkagenten werken niet 24/24 en zullen dus niet altijd je oproep onmiddellijk kunnen beantwoorden. Aarzel echter niet om een boodschap in te spreken op de voicemail. Van zodra de wijkagent terug op dienst is, worden de berichten beluisterd en zal hij of zij je zo snel mogelijk terug contacteren. Vergeet dan ook niet jouw gegevens (adres en/of telefoonnummer in te spreken).

Klik hier voor meer info over de wijkagenten en hun gsm-nummers.

Wat doet de wijkpolitie?

 • Lokaal onthaal (klachten, aangiften, informeren...)
 • Uitvoeren van uitstelbare tussenkomsten zoals burengeschillen, inbreuken op de wetgeving betreffende milieu, stedenbouw en het gemeentelijk politiereglement...
 • Opdrachten van het ambt van de procureur des konings (de zgn. kantschriften)
 • Woonstonderzoeken ten behoeve van het gemeentebestuur
 • Spontane contacten onderhouden met de wijkbewoners
 • Buurtonderzoeken uitvoeren naar aanleiding van meldingen van andere diensten of op eigen initiatief
 • Hercontacteren van slachtoffers van inbraak (slachtofferhulp)
 • Oorzaken van onveiligheid opsporen
 • Advies geven over inbraakpreventie
 • Toezicht houden in de wijken en op woningen in de vakantieperiodes
 • Aandacht schenken aan alle factoren van onveiligheidsgevoelens
 • Nauwe contacten onderhouden met zowel interne als externe partners
 • Opstarten van projecten en deelname aan andere projecten
 • Permanent opvolgen van meldingen aangaande defecten
 • Ruimtelijke ordening nagaan en bouwdossiers opvolgen
 • Deelnemen aan wijkvergaderingen
 • Aanwezigheid op markten, kermissen en alle andere openbare gebeurtenissen in de wijk

 

einde inhoud
printPRINT