HOME

Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening – GECORO

Zoals bepaald in het decreet inzake de ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad een Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening – kortweg GECORO – samengesteld.

Die commissie geeft het gemeentebestuur advies over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening.

GECORO bestaat uit:

  • één afgevaardigde voor milieu- en natuurverenigingen
  • één voor verenigingen van handelaars
  • één voor verenigingen van landbouwers
  • één voor verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • 9 deskundigen

Voor elk effectief lid werd ook een plaatsvervangend lid aangeduid.

Voorzitter: Annette Kuhk 
Vaste secretaris: Martine De Wandeleer

Wat doet deze dienst?

einde inhoud
printPRINT